Zmrzlinové vitríny a výstavky

Zmrzlina je potravina, ktorá je veľmi citlivá na teplo. Jej hlavným problémom je, že keď je vystavená vyšším teplotám po dlhú dobu, tak sa roztečie. Preto je nutné ju udržovať v neustálom chlade. K tomu nám slúžia najrôznejšie zmrzlinové vitríny, ktoré majú dostatočný výkon na to, aby celú dobu chladili všetku zmrzlinu, ktorá je do nich umiestnená. Používajú sa rovnako ako zmrzlinové pulty. Ony to vlastne sú zmrzlinové pulty, ktoré sú na jednej strane otvorené a na druhej strane presklené. Chladiaca jednotka zmrzlinovej vitríny teda musí počítať s týmto problémom a jej výkon musí byť dostatočný, aby mohla dokonale vykompenzovať unik chladu z vitríny.

Nájdeme je hlavne vo zmrzlinárnách a cukrárňach.

Na točenú zmrzlinu tieto vitríny nie sú potrebné. Ich umiestnenie je teda skôr v cukrárňach a v špeciálnych zmrzlinárnách. Môžeme tiež naraziť na stánky s kopčekovou zmrzlinou, kde sú zmrzlinové vitríny tiež použité. Ako už bolo spomenuté, ich použitie je hlavne na kopčekovú zmrzlinu. Jedná sa teda o použití na smotanovú zmrzlinu alebo kopčekovú zmrzlinu vo forme sorbetu. Pre točenú zmrzlinu nie sú použiteľné a tiež nie sú potrebné pretože tam je točenie zmrzliny provedené priamo do kornútu z výrobníka zmrzliny. Kopčeková zmrzlina sa musí vyrábať oddelene od výdaja. Je to hlavne z toho dôvodu, že kopčeková zmrzlina alebo skôr smotanová zmrzlina sa vyrába v špeciálnych výrobníkoch zmrzliny, ktoré by zaberali veľa miesta v cukrárni. Navyše sú nevzhľadné a teda je oveľa l


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *